top of page

NOVENĂ ÎN CINSTEA SFINTEI FECIOARE MARIA DE LA FATIMA

59521415_353054255323605_307657704225950

    Ziua întâi

   

Mesajul de la Fatima:

„Recitarea Rozariului în fiecare zi”.

Răspunsul nostru:

   O, Inimă Imaculată a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, urmând dorința ta, noi ne hotărâm să recităm Rozariul tău în fiecare zi. Vino în ajutorul nostru, ca să putem împlini această intenție. O, Maica lui Dumnezeu, binecuvântează-ne cu iubire pentru această devoțiune atât de plăcută Ție. O, Marie, Dumnezeu ne-a creat să-L cunoaștem, să-L iubim și să-L servim aici pe pământ, ca să fim pururea fericiți după aceea, cu El în Cer. Fă ca recitarea zilnică a Rozariului Tău să ne ajute la câștigarea acestui mare scop dumnezeiesc. Luminează mintea noastră, ca meditările asupra misterelor Rozariului să ne învrednicească să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu-Tatăl. Întărește inimile noastre, astfel încât meditarea misterelor de bucurie, lumină, durere și slavă ale lui Dumnezeu-Fiul să

ne apropie tot mai mult de rodul imitării virtuților Lui. Trezește voința noastră, pentru ca meditarea misterelor răscumpărării să aprindă în noi adevărata dragoste către Duhul Sfânt-Dumnezeu. Amin.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

   Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

   Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a doua

Mesajul de la Fatima:

„Pentru mântuirea păcătoșilor, Dumnezeu dorește să stabilească în lume devoțiunea către Inima mea Neprihănită.”

Răspunsul nostru:

  O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, Tu ne-ai fost dată ca scăpare a păcătoșilor. O, Marie, noi cinstim Inima Ta Trupească, simbol al dragostei Tale către Dumnezeu și către Fiul Tău Dumnezeiesc, semn expresiv al iubirii Tale de Mamă către neamul omenesc. O, Neprihănită Fecioară, în această Inimă noi dorim să venerăm ființa Ta întreagă, precum și toate darurile naturale și binefacerile cu care Dumnezeu te-a înfrumusețat. Fă ca devoțiunea noastră către Inima Ta Neprihănită să fie spre convertirea celor fără de Dumnezeu și spre mântuirea tuturor păcătoșilor. Fecioară de la Fatima, ajută-ne ca prin recitarea zilnică a Rozariului să fim pururea credincioși în consfințirea noastră către Neprihănita Ta Inimă. Amin

  Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

  Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

  Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a treia

   Mesajul de la Fatima:

   „Mântuitorul nostru plânge cu durere și amărăciune pentru numărul mic al sufletelor care sunt în Harul Său.”

   Răspunsul nostru:

   O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara rozariului de la Fatima, Dumnezeiescul Tău Fiu plânge pentru numărul mic al sufletelor ce sunt în Harul Sfințitor. O, Maica lui Cristos, noi suntem nepăsători față de viața harului. Noi am dat uitării că Harul Sfințitor înseamnă a fi părtaș la însăși viața lui Dumnezeu. Noi am socotit că acela ne face prieteni intimi ai lui Dumnezeu și biserică vie a Duhului Sfânt. Noi am nesocotit faptul că prin harul sfințitor devenim fii adoptivi ai lui Dumnezeu, frați ai lui Isus Cristos și moștenitor ai Împărăției lui Dumnezeu. O, Marie, Dumnezeu te-a ales pe Tine ca mijlocitoare a harului. Dă-ne harul adevăratei păreri de rău! Dă-ne dorul arzător după Harul Sfințitor. Umple sufletele noastre cu prezența mângâietoare a acestui har! Fecioară de la Fatima, fă ca recitarea zilnică a Rozariului Tău să ne păstreze întotdeauna în harul lui Dumnezeu! Amin.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

    Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

    Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a patra

   Mesajul de la Fatima:

  „E necesar să-și schimbe viața și să ceară iertare pentru păcatele lor.”

 

  Răspunsul nostru:

  O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara rozariului de la Fatima, cu iubirea Ta de mamă ne ceri să ne schimbăm viața. O, Maica îndurării, ajută-ne să ne recunoaștem greșelile. Multă vreme ne-am străduit să fim credincioși lui Cristos, și totuși trăim încă o viață prea lumească. Adesea L-am adorat pe Isus în Sfânta Liturghie, în zi de duminică și la sărbători, și apoi am uitat de El, la lucru, peste săptămână. O, Maică Preacurată, ușurează greutatea păcatelor noastre, scapă-ne de întunecimea minții, alungă ispitele diavolești, potolește pornirile dușmanilor noștri, îndreaptă viața noastră, ca sub scutul tău de Mamă să putem ajunge la viața veșnică. Fecioară de la Fatima, fă ca recitarea zilnică a rozariului Tău să ne păzească de preocupările lumești și să ne amintească de viața viitoare. Amin.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

    Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

    Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a cincea

   Mesajul de la Fatima:

  „Cereți întoarcerea păcătoșilor.”

   Răspunsul nostru:

   O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara rozariului de la Fatima, în dragostea Ta față de neamul omenesc, ai făgăduit că Te vei ruga împreună cu noi pentru întoarcerea păcătoșilor. O, Marie, Maica lui Dumnezeu, nenumărate suflete sunt acum departe de Fiul Tău Dumnezeiesc. Mulți nu-L mai iubesc și nu-L mai recunosc ca Mântuitor milos al sufletelor. Mulți nu mai au nicio speranță în El, Lumina adevărată a lumii. Conducătorii popoarelor uită adesea să ceară ajutorul Lui. Cei fără de Dumnezeu Îl hulesc mereu, disprețuind învățătura Lui. O, Mama Mântuitorului nostru, întoarce-i pe acești fii rătăciți la Tatăl Ceresc; adună aceste oi rătăcite la Păstorul cel bun; cheamă-i înapoi pe acești copii dezorientați la sânul bisericii Fiului Tău.

  Fecioară de la Fatima, fă ca recitarea zilnică a Rozariului să fie spre convertirea celor fără de Dumnezeu și spre întoarcerea păcătoșilor la viața harului. Amin.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

   Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

   Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a șasea

   Mesajul de la Fatima:

  „Roagă-te, roagă-te mult și fă sacrificii pentru păcătoși, pentru că multe suflete merg în iad, fiindcă nu are cine să facă sacrificii și să se roage pentru ele.”

   Răspunsul nostru:

  O, neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara rozariului de la Fatima, Tu ai insistat ca nu numai să ne rugăm pentru păcătoși, ci să facem și sacrificii pentru ei. O, Mama Mântuitorului, aprinde în inimile noastre o flacără arzătoare pentru suflete. Ajută-ne să înțelegem că prin rugăciuni și pocăință putem mântui sufletele ce sunt îndreptate spre iad. Când durerea, necazurile și suferințele ne copleșesc, reamintește-ne acele cuvinte binecuvântate ce le-ai rostit la Fatima: „Jertfiți-vă pentru păcătoși și rugați-vă mereu, mai ales când aduceți vreo jertfă pentru păcătoși.” Isuse, aceasta o facem pentru dragostea Ta, pentru întoarcerea păcătoșilor și pentru repararea păcatelor săvârșite împotriva Neprihănitei Inimi a Mariei. Fecioară de la Fatimă, fă astfel încât recitarea zilnică a rozariului Tău să ne îndemne să oferim grabnic jertfe pentru renașterea țărilor fără de Dumnezeu și pentru iertarea tuturor păcătoșilor. Amin.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

   Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

   Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a șaptea

   Mesajul de la Fatima:

  „Jertfa ce se cere de la fiecare persoană este îndeplinirea datoriilor vieții sale și ținerea poruncilor Mele. Aceasta este pocăința ce o caut Eu acum și o doresc.”

   Răspunsul nostru:

  O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara rozariului de la Fatima, al Tău Dumnezeiesc Fiu ne-a arătat că jertfa ce o așteaptă de la noi este îndeplinirea datoriilor vieții noastre. O, Mama Bunului Sfat, fă astfel încât toți preoții și călugării să rămână statornici, credincioși și la înălțimea vredniciei la care i-a chemat Dumnezeu. Ajută bărbații și soțiile să fie credincioși în greutățile și datoriile sfântului sacrament al căsătoriei. Ajută celor căsătoriți ca să înțeleagă vrednicia lor de părinți. Dă toate darurile de care are nevoie tineretul, ca să se păzească curat și fără pată. Ajută-i pe cei ce muncesc în lume să urmeze virtuțile lui Cristos Mântuitorul. Fecioară de la Fatima, fă ca recitarea zilnică a rozariului Tău să ne inspire să oferim toate neajunsurile și greutățile vieții noastre pentru renașterea țărilor fără de Dumnezeu și pentru întoarcerea păcătoșilor. Amin.

Ziua a opta

   Mesajul de la Fatima:

  „Eu promit să-i asist în ceasul morții, cu toate darurile necesare mântuirii, pe toți aceia care în prima sâmbătă, timp de cinci luni consecutive, se vor mărturisi și se vor cumineca, vor recita sfântul rozariu și vor fi uniți în gând cu Mine, meditând asupra misterelor rozariului, cu intenția de a face reparații față de Mine.”

 

   Răspunsul nostru:

  O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara rozariului de la Fatima, în marea Ta iubire față de noi, ai promis daruri speciale acelora care vor face pocăință față de Tine în acele cinci prime sâmbete.

  O, Marie, mulți nu cunosc marea ta vrednicie de Mamă a Durerilor. Alții nu-ți arată cinstea și supunerea ce ți se cuvine ca Maică a noastră. O, Marie, noi îți cerem iertare pentru toate aceste nepăsări. Noi cerem iertarea păcatelor și pentru alții, îndeosebi pentru blasfemiile și sacrilegiile celor fără de Dumnezeu. Fecioară de la Fatima, dă-ne nouă harul ca recitarea zilnică a rozariului Tău să-i păzească pe cei credincioși și să-i îndemne la practicarea devoțiunii primelor sâmbete. Amin

  Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

  Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

  Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Ziua a noua

 

   Mesajul de la Fatima

   „Dacă ei vor împlini cererile mele Rusia se va converti și va fi pace.”

   Răspunsul nostru:

   O, Neprihănită Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, Tu ai promis darul întoarcerii Rusiei și speranța păcii în lume, dacă noi vom împlini cererile Tale. O Mamă a Speranței, păzește-ne pururea în harul lui Cristos. Dă-ne adevărata părere de rău pentru păcatele noastre și tăria de a evita ocaziile de păcat.

   Luminează inimile noastre cu un zel arzător, ca să ne rugăm toată ziua pentru întoarcerea tuturor țărilor și popoarelor fără Dumnezeu. Aprinde în noi dragostea față de aproapele nostru, ca să fim gata a oferi toate neajunsurile zilnice ale vieții noastre pentru mântuirea păcătoșilor. Trezește în noi o iubire înflăcărată pentru Neprihănita Ta Inimă și ne învrednicește să-Ți oferim acte de reparare în primele sâmbete. Fecioară de la Fatima, recitarea zilnică a rozariului Tău să ne facă să avem pururea înaintea ochilor acest țel al nostru și să ne întărească în a-l împlini. Amin.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! (gândește-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria).

   Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciți la Cristos!

    Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor păcătoșilor!

Act de consacrare către Neprihănita Inimă a Mariei

   O, Marie, Preacinstită Maică a lui Dumnezeu și Mama iubirii de oameni, ca răspuns la dorința Ta exprimată la Fatima noi ne consacrăm Inimii Tale Neprihănite.

   Noi îți consacrăm Ție, trupurile și sufletele noastre, mințile și inimile noastre. Îți consacrăm Ție, țara noastră, familia, casa și toate lucrurile noastre. Îți consacrăm, Ție, tot ce este în ființa noastră și în jurul nostru.

   Noi promitem, o, Neprihănită Inimă a Mariei, să mărturisim curajoși, mereu, adevărurile sfintei noastre credințe. Făgăduim că vom ține poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii. Promitem să oferim rugăciuni și jertfe pentru întoarcerea tuturor țărilor la credința în Dumnezeu. Făgăduim să reparăm prin rugăciuni și jertfe păcatele și neglijențele altora.

   Fecioara Rozariului de la Fatima, primește această consacrare a noastră ce o facem Inimii Tale Neprihănite și ne dă harul de a rămâne credincioși și statornici. Amin.

bottom of page