top of page

 NOVENĂ ÎN CINSTEA PRESFINTEI INIMI A LUI ISUS

G_edited.png

Cere și ți se va da

    În această novenă până la sărbătoarea Preasfânta Inimă a lui Isus, ne rugăm nouă zile, cu credință și încredere în mila și dragostea lui Isus Cristos, ca El să ne împlinească cererea.

  În fiecare punct în care rugăciunea indică faptul că trebuie să menționați cererea, menționați aceeași solicitare și folosiți aceeași solicitare pentru fiecare dintre cele nouă zile ale novenei.

Rugăciunea novenei în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus

   Inimă preasfântă a lui Isus, care ai spus: „Adevăr, adevăr vă spun: căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da”,

    Eu caut, bat, cer acest har......

    Tatăl nostru..., Bucură-te de Maria..., Slavă Tatălui...

    Preasfânta inimă a lui Isus, îmi pun toată încrederea în Tine.

   Inimă preasfântă a lui Isus, care ai spus: „Adevăr, adevăr vă spun: tot ceea ce veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da”,

   Eu cer de la Tatăl în numele tău acest har.....

   Tatăl nostru..., Bucură-te de Maria..., Slavă Tatălui...

   Preasfânta inimă a lui Isus, îmi pun toată încrederea în Tine.

 

   Inima preasfântă a lui Isus, care ai spus: „Adevăr, adevăr vă spun: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece”, dobândește-mi acest har......

   Tatăl nostru..., Bucură-te de Maria..., Slavă Tatălui...

   Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred în tine.

   În tine, Doamne, am nădăjduit, nu voi regreta în veci. Amin.

 

CONSFINŢIRE CĂTRE INIMA DUMNEZEIASCĂ A LUI ISUS

   Preabunele Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi și ca să fim mai strâns uniți cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.

   Mulți nu te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile tale și s-au lepădat de tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage-i pe toți la Inima ta Preasfântă.

   Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci și al fiilor rătăciți, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă și de foame.

   Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor.

   Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem mărire și cinste în toți vecii vecilor. Amin.

 

LITANIA ÎN CINSTEA INIMII PREASFINTE A LUI ISUS

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, miluieşte-ne,

Doamne, miluieşte-ne.

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, (*)

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, *

Duhule Sfânt, Dumnezeule *

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, *

Inima lui Isus, Fiul Tatălui cel veșnic, *

Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei, pururea Fecioare,*

Inima lui Isus, unită întru ființă cu Cuvântul lui Dumnezeu,*

Inima lui Isus, nemărginită întru maiestate, *

Inima lui Isus, locuință sfântă a lui Dumnezeu, *

Inima lui Isus, chivotul celui preaînalt, *

Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului,*

Inima lui Isus, focar arzător al dragostei,*

Inima lui Isus, sălașul dreptăţii şi al iubirii, *

Inima lui Isus, plină de bunătate şi de dragoste,*

Inima lui Isus, noianul tuturor virtuţilor*

Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *

Inima lui Isus, regele şi centrul tuturor inimilor,*

Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, *

Inima lui Isus, în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii,*

Inima lui Isus, în care Tatăl a binevoit, *

Inima lui Isus, dorul munţilor veşnici, *

Inima lui Isus, răbdătoare şi de mare milă, *

Inima lui Isus, darnică faţă de toţi cei care te cheamă, *

Inima lui Isus, izvorul vieţii şi al sfinţeniei, *

Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,*

Inima lui Isus, copleşită de ocări, *

Inima lui Isus, zdrobită pentru fărădelegile noastre,*

Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte, *

Inima lui Isus, străpunsă de suliţă,*

Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,*

Inima lui Isus, viaţa şi învierea noastră *

Inima lui Isus, pacea şi împăcarea noastră, *

Inima lui Isus, jertfa păcătoşilor, *

Inima lui Isus, mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *

Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinţilor*

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

bottom of page