top of page

Sărbătoarea Milostivirii Divine

Sărbătoarea „Divinei Milostiviri” se celebrează în prima duminică de după Paști. Divina Milostivire este dovada dragostei și milostivirii lui Dumnezeu realizată în Isus Cristos.

Prin aparițiile sale de după înviere, Isus a voit să arate lumii întregi că ele este cheia de rezolvat a tuturor problemelor cu care se confruntă orice om. De aceea, duminica aceasta, pe lângă multele nume pe care le are: Duminica a II-a Paștelui, Duminica Albă, Duminica Tomei, are și numele de „Duminica Divinei Milostiviri”, căci Isus ne-a arătat astăzi că El se îndură de orice om aflat în orișice suferință și problemă.

Sărbătoarea este legată de sfânta Faustina Kowalska, care a răspândit această devoțiune cerută de Isus în aparițiile Sale și de Sfântul Ioan Paul al II-lea, care a fost și el „unul dintre marii apostolii” ai cultului acestei sărbători. Nu întâmplător este faptul că însăși moartea sa avut loc în ajunul Sărbătorii Divinei Milostiviri, sâmbătă, 2 aprilie 2005, iar beatificarea lui, la 1 mai 2011, a avut loc tot în Duminica Divinei Milostiviri. Tot acest papă, în duminica albă, a ridicat la demnitatea de sfântă pe această soră, la 30 aprilie 2000, fiind prima sfântă din acest secol și acest mileniu.

Mesajul despre această sărbătoare transmis de Isus sorei Faustina:

„Spune, fiica Mea, că sărbătoarea Milostivirii a Țâșnit din străfundurile Mele pentru alinarea lumii întregi.” (MJ1571)

„Vreau ca această Icoană, pe care o vei picta cu o pensulă, să fie binecuvântată solemn în prima duminică de după Paști, iar aceasta trebuie să fie sărbătoarea Milostivirii (MJ 49).

„Doresc ca această icoană să fie expusă public în prima duminică după Paști. Această duminică este sărbătoarea Milostivirii. Prin Cuvântul Întrupat, eu fac cunoscut abisul milostivirii Mele.” (MJ 88).

„Fiica mea, primește abisul milostiviri Mele și cinstește și preamărește milostivirea Mea și fă-o în felul următor: adună toți păcătoșii din lume și cufundă-i în abisul milostivirii mele. Eu doresc să mă dăruiesc sufletelor, doresc suflete, fiica Mea. În timpul sărbătorii Mele, sărbătoarea milostivirii, vei străbate întreaga lume și vei aduce sufletele slabe la izvorul milostivirii Mele. Eu le voi vindeca și le voi întări.” (MJ 206)

„Doresc ca prima duminică de după Paști să fie sărbătoarea Milostivirii” (MJ 209)

„Cine dintre oameni cunoaște milostivirea Mea? Nimeni. Și chiar și aceia care trebuie să proclame și să instruiască oamenii despre milostivire adeseori nu o știu nici ei.” ( MJ 431)

„Această sărbătoare a ieșit din străfundurile milostivirii Mele și ea este confirmată în adâncurile iubirii Mele infinite. Orice suflet care crede și are încredere în milostivirea Mea o va obține.” (MJ 420)

„Neamul omenesc nu va afla pace atâta timp cât nu se va întoarce spre izvorul milostivirii Mele.” (MJ 699)

Eu îți dau trei mijloace ca să practici milostivirea față de aproapele: primul -fapta concretă, al doilea - cuvântul, al treilea - rugăciunea; aceste trei grade cuprind deplinătatea milostivirii și aceasta este dovada de netăgăduit a iubirii față de Mine. În acest mod, sufletul preamărește și cinstește milostivirea Mea. Da, prima duminică după Paști este sărbătoarea Milostivirii, dar trebuie să fie, de asemenea, și fapte concrete; iar Eu cer să fie onorată milostivirea Mea celebrându-se solemn această sărbătoare și cinstindu-se această icoană care a fost pictată. Prin această icoană, Eu voi da multe haruri sufletelor, ea trebuie să amintească cerințele milostivirii Mele, căci chiar și credința cea mai puternică nu va fi nimic fără fapte.” (MJ 742)

„Doresc să acord o indulgență plenară sufletelor care se vor duce să se spovedească și se vor împărtăși în această sărbătoare a Milostivirii Mele.” (MJ 1109).


Sursă: Devoțiuni în cinstea Milostivirii lui Dumnezeu, editura Serafica

188 views

Comments


bottom of page