top of page

NOVENĂ ÎN CINSTEA SPIRITULUI SFÂNT

199830739_322203825952349_31863690915561

 Ziua întâi

   Spirite Sfinte, Mângâietorule, te ador cu umilință și te rog cu toată ardoarea inimii să binevoiești a mă ajuta să primesc sfintele daruri. Eu nu te pot primi, Spirite dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine nu pot să-ți fiu plăcut. De aceea, te rog ca, precum ai pregătit sfânta Inimă a Mariei pentru Întruparea Cuvântului veșnic, să pregătești și inima mea ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

   Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

  Să ne rugăm: Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt, inimile noastre, ca să-ți slujim cu suflet curat și plăcut ție. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

   Mărire Tatălui...

Ziua a doua

   Spirite Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru ca, având pururi conștiința vie a infinitei maiestăți a Creatorului nostru și a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar și viața, mai degrabă decât a-l supăra prin păcat.

   O, Marie, oglinda dreptății, dobândește pentru noi de la Spiritul Sfânt acest dar care să ne dea căință desăvârșită pentru greșelile noastre din trecut și putere să păstrăm cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu.

   Vino, Spiritule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

  Să ne rugăm: Dumnezeule, în fața atotștiinței tale nimic nu este tăinuit. Purifică gândurile inimilor noastre prin revărsarea Spiritului Sfânt, ca să te putem iubi tot mai mult și preamări de-a pururi. Amin.

   Mărire Tatălui...

Ziua a treia

   Spirite Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne atașeze de Tatăl ceresc și să ne unească cu Isus, Fratele nostru, și cu toți oamenii, deveniți, prin întruparea lui, fii ai aceluiași Părinte dumnezeiesc.

  O, Marie, vas vestit de cucernicie, dobândește-ne de la Spiritul Sfânt acest dar pentru ca în toate gândurile, cuvintele și faptele noastre să ne arătăm adevărați fii ai lui Dumnezeu și frați pentru toți semenii noștri.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

  Să ne rugăm: Dumnezeule care prin lumina Spiritului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne ca, în același Duh, să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a patra

   Spirite Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne te rugăm, darul științei, ca toate lucrările create și toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu și să ne îndemne la preamărirea lui.

   O, Marie, Chivotul legii, dobândește-ne de la Spiritul Sfânt acest dar pentru ca, înălțându-ne de la cele văzute la cele nevăzute, să ne dezlipim inima de tot ceea ce este trecător, căutând numai Împărăția lui Dumnezeu și sfințenia lui.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

  Să ne rugăm: Doamne, revărsarea Spiritului tău sfânt să purifice inimile noastre și înviorarea de rouă a harului său să le facă rodnice în fapte bune. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

   Mărire Tatălui...

Ziua a cincea

   Spirite Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârșit tot ceea ce ne cere chemarea noastră.

  O, Marie, Fecioară puternică, dobândește-ne de la Spiritul Sfânt acest dar, pentru ca respectul omenesc să nu ne împiedice în îndeplinirea îndatoririlor noastre de creștini și să fim gata de a suferi orice decât să încălcăm poruncile lui Dumnezeu.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

   Să ne rugăm: Trimite, Doamne, pe Mângâietorul, care de la tine purcede, să ne lumineze sufletele și, făgăduința Fiului tău, să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. 

   Mărire Tatălui...

Ziua a șasea

   Spirite Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne te rugăm, darul sfatului, care să ne arate limpede ce trebuie să facem în orice împrejurare și care sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la scopul vieții noastre.

   O, Marie, Maica bunului sfat, dobândește-ne de la Spiritul Sfânt acest dar, pentru a acționa întotdeauna, cu umilință și încredere, pentru înstăpânirea Împărăției lui Dumnezeu în noi și în lume.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

  Să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca prin puterea Spiritului Sfânt să rămânem statornici pe calea mântuirii și să-ți slujim cu fidelitate. Amin.

   Mărire Tatălui...

Ziua a șaptea

   Spirite Sfinte, sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înțelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi așa cum ni-l vestește Sfânta Biserică.

  O, Marie, Fecioară preînțeleptă, dobândește-ne de la Spiritul Sfânt acest dar, ca să nu ne lăsăm înșelați niciodată de învățături greșite, ci Cristos să trăiască pururi, prin dreapta credință, în sufletele noastre.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

  Să ne rugăm: Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoiești a trimite în sufletele noastre pe Spiritul Sfânt, care să ne călăuzească pe calea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

   Mărire Tatălui...

Ziua a opta

   Spirite Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înțelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului spre a crede cu tărie adevărurile revelate și a vedea lucrurile în lumina lui Dumnezeu.

   O, Marie, Scaunul înțelepciunii, dobândește-ne de la Spiritul Sfântul acest dar, pentru ca, înflăcărați de iubire față de Dumnezeu, să împlinim voința lui în toate.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

    Și aprinde în ele focul iubirii tale!

   Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreției tale să se reverse asupra noastră și lumina din Lumina ta, prin darul Spiritului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuți prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

    Mărire Tatălui...

Ziua a noua

   O, Sfântă Treime, vrednică de adorare! Ne închinăm maiestății tale și îți mulțumim pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăți.

   Îți mulțumim, Părinte Veșnic, și ție Fiule dumnezeiesc, pentru darul minunat al Dumnezeului Sfânt, căci, dăruindu-ne iubirea ce purcede de la voi, v-ați dăruit pe Voi înșivă nouă, sărmanilor oameni.

   Îți mulțumim, Spirite Presfinte, care ești și Dar și Dătător de daruri, și te rugăm din toată inima să binevoiești a-ți face sălaș în sufletele noastre.

  Ce-ți putem da în schimb pentru acest bine negrăit? Îți închinăm gândurile și dorințele noastre, întreaga noastră ființă.      Stăpânește-ne și nu îngădui să ne îndepărtăm vreodată de tine.

   Vino, Spirite Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

   Și aprinde în ele focul iubirii tale!

   Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreției tale să se reverse asupra noastră, ca și Lumina din Lumina Ta, prin darul Spiritului Sfânt să întărească sufletele acelora care au fost renăscuți prin har. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

bottom of page