top of page

2 martie


„Ieșind din luptă învingători, cu puternicul Tău ajutor, Preacurată Fecioară, să preamărim pe Domnul în toate zilele vieții, închinând cu a Ta povățuire toate puterile ființei noastre, întru înălțarea scumpei noastre Biserici, renăscută în durerile marei încercări.”

Fericitul Iuliu Hossu

Maica speranței dumnezeiești, roagă-te pentru noi!

52 views

Comments


bottom of page