top of page

NOVENĂ DE PREGĂTIRE LA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII MAICII DOMNULUI

Vierge à l'Enfant

Ziua I

 

  O, Fecioară prea deosebită, care prin nașterea ta ai vestit pacea mâhniților muritori, dobândește inimilor noastre pacea adevărată.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a II-a

   Fecioară nebiruită, care de la naștere ai început a doborî împărăția diavolului, dobândește-ne puterea să nimicim în noi lucrarea lui și să ne împotrivim întotdeauna lui cu o credință vie, ca să domnească în noi și cu noi Isus Cristos.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a III-a

   Fecioară preacurată, care te-ai născut și ai trăit pururea mai curată decât cerurile și îngerii, fă ca și noi de acum înainte să ducem o viață nepătată și vrednică de numele de creștin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a IV-a

   Fecioară cerească, care ai venit în lume, nu pentru a fi a lumii, ci pentru a triumfa asupra ei, dobândește-ne și nouă harul să trăim cu totul dezlipiți de ea, supunându-ne întotdeauna învățăturilor Sfintei Evanghelii.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a V-a

   Fecioară măreață, care te-ai născut spre a birui toate rătăcirile ce ar fi apărut în lume, risipește tu toate greșelile care se împotrivesc sfintei noastre religii și păstrează în noi acea credință care numai prin dragoste lucrează.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a VI-a

   Fecioară preasfântă, care ai venit în lume pentru a fi oglinda preacurată a tuturor virtuților, fă ca întotdeauna spre tine să ațintim privirile noastre, pentru a putea imita faptele tale cel virtuoase ca să ne sfințim și noi.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a VII-a

   Fecioară preafericită, care te-ai născut spre a fi apărătoarea noastră, dând la lumină pe Mântuitorul lumii, fă ca prin El să fim izbăviți de orice rău și să dobândim fericirea veșnică.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a VIII-a

   Preacurată Fecioară Marie, prin nașterea ta Dumnezeu și-a așezat cetatea pe acest pământ subjugat de puterea celui rău. Prin tine toți oamenii sunt apărați în fața păcatului care vrea să-i subjuge. Dă-le curaj și statornicie, pentru ca pilda lor să fie o mărturie vie în fața celor fără de credință.

   Învață-ne și pe noi să adresăm altora îndemnuri mântuitoare, pentru ca astfel să-i aducem înapoi la tine și, prin tine, la Dumnezeu.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a IX-a

   Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, prin nașterea ta primim un admirabil model de trăire sfântă. Tu ești fiica preaiubită a Tatălui și ai fost menită să dai trup omenesc Fiului lui Dumnezeu.

   Vino în ajutorul părinților pentru a da o educație bună copiilor lor, a învățătorilor și educatorilor, ca ei să aibă dragoste față de formarea tinerelor generații. Însuflețește pe păstorii sufletești în munca de sfințire a celor tineri, ca astfel Biserica lui Cristos să se răspândească în lumea întreagă

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

bottom of page