Mesajul Sfintei Fecioare Maria din 25 februarie 2017

27.02.2017

 

Mesajul transmis vizionarei Marija Pavlovic - Lunetti

  ”Dragi copii, azi vă invit să trăiți profund credința voastră și să-l rugați pe Cel Preaînalt ca să v-o întărească, astfel încât vântul și furtunile să nu poată să o frângă. Rădăcinile credinței voastre să fie rugăciunea și speranța în viața veșnică. De acum, copilașilor, lucrați la voi înșivă, în acest timp de har, în care Dumnezeu vă dă harul ca prin renunțare și chemarea la convertire să fiți oameni a-i credinței, speranței clare și perseverenței. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele.”

Share on Facebook
Please reload

BLOG