Lecturile zilei

05.01.2017

5 ianuarie
Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege
1In 3,11-21; Ps 99; In 1,43-51

 

LECTURA I
Am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,11-21
Preaiubiţilor, aceasta este vestea pe care aţi auzit-o de la început: să ne iubim unii pe alţii. 12 Nu cum a făcut Cain, care era de la Cel Rău, şi l-a ucis pe fratele său. Şi pentru care motiv l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său, drepte. 13 Să nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte! 14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte rămâne în moarte. 15 Oricine îl urăşte pe fratele său este un criminal şi voi ştiţi că niciun criminal nu are viaţă veşnică ce rămâne în el. 16 În aceasta am cunoscut iubirea: el şi-a dat viaţa pentru noi. La fel, şi noi suntem datori să ne dăm vieţile pentru fraţi. 17 Dacă cineva are bogăţiile lumii şi-l vede pe fratele său, care este în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu? 18 Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul! 19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr: ne vom linişti inima înaintea lui 20pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre şi cunoaşte toate. 21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),1-2.3.4.5 (R.: 1)
R.: Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!

1 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi-i Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de laudă,
intraţi cu laude în casa lui!
Lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui! R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

 

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul! Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,43-51
În acel timp, Isus voia să plece în Galileea şi l-a găsit pe Filip. Isus i-a zis: "Urmează-mă!" 44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis: "L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi Profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret". 46Dar Natanael i-a zis: "Poate fi ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino şi vezi!" 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!" 48Natanael i-a zis: "De unde mă cunoşti?" Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin". 49 Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel". 50 Isus a răspuns şi i-a zis: "Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea". 51 Şi i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului".

Cuvântul Domnului

Gândul zilei

 

"Filip i-a zis: «Vino şi vezi!»". (In 1,46)

Filip, după ce l-a întâlnit pe Isus şi a acceptat invitaţia de a-l urma, îl vede pe Natanael şi îi comunică bucuria de a fi cu Domnul. Vrea ca şi prietenul său să îl întâlnească. Acesta este darul cel mai mare pe care şi noi, dacă îl avem pe Isus în inimă, putem să-l facem prietenilor noştri.

Text preluat din Calendarul "Cinci pâini de orz" 2017. © Editura Presa Bună Iaşi

 

   

 

Share on Facebook
Please reload

BLOG