"Cine are urechi de auzit, să audă!"

29.01.2014

Miercuri 29 ianuarie 2014

Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,1-20 

          În acel timp,  Isus a început să înveţe iarăşi pe malul mării. Şi, deoarece o mare mulţime de oameni s-a adunat în jurul lui, el s-a urcat într-o barcă şi s-a aşezat. El era pe mare, iar mulţimea stătea pe ţărm. Le spunea multe lucruri în parabole. Printre altele, le-a spus:  "Ascultaţi! Iată, a ieşit semănătorul să semene;  şi cum semăna, o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului; venind păsările au mâncat-o. Alta a căzut printre pietre, unde era puţin pământ şi, cum nu avea adâncime în pământ, a răsărit în scurt timp.  Dar când s-a ridicat soarele, a ars-o şi, fiindcă nu avea rădăcină, s-a uscat. Altă parte a căzut între spini, iar spinii, crescând, au înăbuşit-o şi nu a dat rod. În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun, a încolţit, a crescut şi a adus rod, care de treizeci, care de şaizeci, care de o sută de ori mai mult".  Şi a adăugat: "Cine are urechi de auzit, să audă!" Când a rămas singur, cei din jurul lui şi cei doisprezece i-au cerut lămuriri cu privire la parabolă. El le-a spus: "Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei lui Dumnezeu, însă pentru cei de afară toate sunt prezentate sub formă de parabole,  pentru ca să se împlinească profeţia: «Vor privi cu ochii lor şi nu vor vedea, vor asculta cu urechile lor şi nu vor înţelege, ca nu cumva să se convertească şi să fie iertaţi»". Isus a adăugat: "Nu înţelegeţi această parabolă? Cum le veţi înţelege atunci pe celelalte? Semănătorul seamănă cuvântul.  Lângă drum cade cuvântul la cei care îl ascultă şi, după ce au ascultat, vine numaidecât Satana şi ia cuvântul semănat în ei.  La fel se întâmplă cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu ca în pământ pietros; după ce au ascultat cuvântul, îl primesc îndată şi cu bucurie. Dar nu au rădăcină în ei, ci sunt nestatornici şi, dacă vine o strâmtorare sau o prigoană din cauza cuvântului, pe loc se leapădă.  Alţii primesc sămânţa într-un pământ cu spini. Aceştia sunt cei care ascultă cuvântul,  dar grijile acestei lumi, pofta amăgitoare de îmbogăţire şi celelalte pofte îi cuprind şi înăbuşă cuvântul, iar el rămâne fără rod. Alţii primesc sămânţa în pământ bun. Ei sunt cei care ascultă cuvântul, îl primesc şi dau rod: unii de treizeci, alţii de şaizeci şi alţii de o sută de ori mai mult".

 

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

BLOG