"Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura."

25.01.2014

                       Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia. 
    Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-18 
       În acel timp, Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 15 "Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca".
Share on Facebook
Please reload

BLOG