O scurtӑ meditaţie. Deschide poarta sufletului Lui Cristos!

14.12.2013

O scurtӑ meditaţie. Deschide poarta sufletului Lui Cristos!
Marie! Când ai avut poate alte planuri de viaţӑ, Dumnezeu a intrat în viaţa ta cu planul Sӑu special, şi Tu, ca umila lui slujitoare, ţi-ai deschis larg uşa inimii spre El! Exemplul tӑu mӑ îndeamnӑ sӑ mӑ întorc şi eu la Dumnezeu şi sӑ-i spun: Vino, o Doamne! Vino, sufletul meu te aşteaptӑ şi inima mea e gata sӑ Te primeascӑ. Vino în visele şi planurile mele, în speranţele şi temerile mele. Intrӑ în viaţa mea şi voi putea fi slujitorul Tӑu toatӑ viaţa. Stiu cӑ nu sunt vredinic sӑ intri sub acomermantul meu, dar mai ştiu cӑ Tu-i iubeşti pe pacӑtoşi şi-i cauţi în mod constant. Deci, Doamne, intrӑ în întunericul meu, în greutӑţile şi durerile mele. Intrӑ acolo de unde ai fost alungat de pӑcat. Intrӑ şi în acele pӑrţi ale vieţii mele unde m-am preferat pe mine voinţei Tale sfinte. Intrӑ încӑ de acum, când meditez şi mӑ rog în faţa Fiului Tӑu şi în faţa imaginii Mamei sale care L-a conceput prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
 

Share on Facebook
Please reload

BLOG