top of page

Rugăciune pentru rudele și binefăcătorii răposați

O, Dumnezeule, care tuturor împarți iertarea ta și niciodată nu încetezi a iubi pe oameni, ne rugăm cu smerenie la bunătatea ta cea nemărginită, pentru ca prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților să primești în împărăția cea fericită, sufletele rudelor și ale binefăcătorilor noștri, care au răposat în Domnul. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.


86 views
Logo transparent.png
bottom of page