top of page

4 februarie


„Maică Sfântă, făcătoare de minuni, roagă-Te Domnului Isus să ne dăruiască pacea Sa pe care lumea nu ne-o poate da; adună-ne, Maică Preacurată, iarăși pe toți la picioarele Tale la Nicula, să-ți privim cu mângâiere ochii milostivi care au mângâiat mulțimile fără număr care s-au perindat de-a lungul șirului anilor, alergând la Tine, scumpă Mamă, cu trupuri trudite de greutățile drumului, dar cu sufletele neînfrânte, puternice în tăria credinței drumului, dar cu sufletele neînfrânate, puternice în tăria credinței, primind totdeauna toate piedicile puse la cale, pe calea cea frumoasă care ducea la Tine, Maică Sfântă de la Nicula. ”

Fericitul Iuliu Hossu

Maică întreit admirabilă, roagă-te pentru noi!


Sursă: Nestematele Maicii Domnului

Înțelepciune zilnică despre Sfânta Fecioară Maria

Donald H. Calloway, Mic

Editura Viața Creștină, Cluj-Napoca, 202258 views

コメント


bottom of page