top of page

22 ianuarie


„Toate perioadele din istoria Bisericii sunt însemnate de luptele și mărețele triumfuri ale Mariei preamărite. De când Domnul a pus dușmănie între ea și șarpe, ea a învins în mod statornic lumea și iadul. Toate ereziile, ne spune Biserica, au fost învinse de către Preacurata Fecioară - și, încetul cu încetul, ea le-a redus la tăcerea morții.”

Fericitul Guillaume Joseph Chaminade
Sursă: Nestematele Maicii Domnului

Înțelepciune zilnică despre Sfânta Fecioară Maria

Donald H. Calloway,

Mic Editura Viața Creștină, Cluj-Napoca, 2022

14 views
bottom of page