top of page

NOVENĂ CĂTRE MAICA DOMNULUI CARE AȘTEAPTĂ
NAȘTEREA FIULUI EI, ISUS

264486699_241551204729170_4381995889488257927_n.png

Rugăciunea zilnică a novenei

Semnul crucii:

   În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

  „Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fărădelegea mea...

  Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește înlăuntrul meu!

  Nu mă alunga de la fața ta și duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.”

( Ps. 50,3.12-13)

 

Maica Domnului, care aștepți nașterea Fiului tău, Isus, roagă-te pentru noi.

Prima zi – rugăciunea și reflecția

Domnul ne dăruiește viața

Citirea Cuvântului:

   „Și intrând îngerul la ea, i-a spus: «Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!»

   Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi aceasta.

   Însă îngerul i-a spus: «Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli și vei naște un fiu și-l vei numi Isus»... Atunci, Maria a spus: «Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!» (Lc 1,28-31.38).

Reflecția:

   „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

   Maria, prin credința sa a rostit aceste cuvinte. Și astfel, prin ea, Viața a ajuns la noi. Ea, pe deplin femeie, s-a încredințat fără nici o rezervă lui Dumnezeu; s-a arătat dispusă total la acțiunea Duhului Sfânt, și în acest răspuns s-a dăruit pentru a coopera cu Harul lui Dumnezeu.

 

Rugăciunea:

   Începând această novenă, ne exprimăm, o, Mamă, iubirea noastră față de tine. Venim la tine cu încredere ca să ne rugăm pentru necesitățile noastre. În așa fel să faci încât să te imităm în „Da”-ul său spus lui Dumnezeu.

   Înțelege cererea noastră și, te rugăm, să o asculți:

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru toți tații și toate mamele care așteaptă un copil. R

 • Pentru toate familiile din țara noastră. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

 

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te, Marie...

   Să preamărească Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Domnul să binecuvânteze familia noastră și s-o umple de harurile sale. Amin.

A doua zi – rugăciunea și reflecția

Domnul ne invită să ne punem în slujirea vieții

Rugăciunea zilnică a novenei

Citirea Cuvântului:

    „În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt, și a strigat cu glas puternic: «Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău! Și de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină Mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!»” (Lc 1,39-45)

 

Reflecția:

   Cuvintele Elisabetei – „fericită este aceea care a crezut” – se aplică nu numai acelui moment concret al Bunei Vestiri, ci întregii vieți a Mariei. În pelerinajul spre Dumnezeu, Maria a făcut un drum de credință care a străbătut toată viața ei. Și a făcut acest drum în mod eroic. În ascultarea ei de credință, s-a lăsat cu totul în voia lui Dumnezeu, și sperând împotriva oricărei speranțe, în fiecare zi a crezut în mijlocul încercărilor și al contrarietăților.

 

Rugăciunea:

   Marie, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, mijlocește-ne haruri la Fiul tău și învață-ne cum să iubim și să-l slujim pe aproapele. Urmând exemplul tău de disponibilitate, ajută-ne să știm să acceptăm viața ca pe un dar gratuit pe care ni l-a dat Dumnezeu. Ajută-ne să parcurgem, cu credință și speranță, drumurile care ne conduc la împlinirea voinței Tatălui.

 

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru cei care doresc să primească harul unui fiu. R

 • Pentru părinții care nu au un loc de muncă. R

 • Pentru mamele care sunt singure. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Mamă Preasfântă, binecuvântează familia noastră. Amin.

A treia zi – rugăciunea și reflecția

Dumnezeu face minuni cu viața noastră

Rugăciunea zilnică a novenei

 

Citirea Cuvântului:

    „Maria a spus: «Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită. Căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic și numele lui este sfânt»” (Lc 1,46-49)

 

Reflecția:

   Când Elisabeta a salutat-o pe ruda sa mai tânără care sosea de la Nazaret, Maria a răspuns cu Magnificat. Acest cânt de laudă a fost răspunsul întregii sale ființe dat lui Dumnezeu, răspuns exprimat în mod poetic, dar simplu. Cuvintele sale sunt inspirate din mai multe texte sacre ale poporului lui Israel și reflectă bucuria spiritului ei, fericirea pe care o provoacă faptul de a fi conștientă că în ea se realizează promisiunea făcută „lui Abraham și urmașilor lui în veac.”

 

Rugăciunea:

   Marie, Mama lui Isus, învață-ne să ne rugăm cu credință, cu o inimă deschisă și simplă, nu numai pentru necesitățile acelora care suferă și care au nevoie de noi și de cuvântul nostru plin de speranță. Din gura noastră, ca din gura ta, să izvorască cuvintele de laudă față de Creatorul și Dumnezeul vieții.

   Dumnezeule, Tatăl nostru, bogat în iubire și milostivire, acest timp de așteptare să se transforme într-o oportunitate pentru a crede în credința și dăruirea noastră în folosul aproapelui.

   Dăruiește-ne, te rugăm, harul să putem găsi momente de bucurie și fericire și să le împărtășim și cu cei din jurul nostru.

 

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru toți copiii care cresc și se pregătesc să se nască. R

 • Pentru toți copiii abandonați. R

 • Pentru mamele adolescente. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

    Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Marie, care așteptând nașterea Domnului, ne-ai arătat o cale de speranță, binecuvântează viața noastră. Amin.

A patra zi – rugăciunea și reflecția

„S-au împlinit pentru ea zilele să nască”

Rugăciunea zilnică a novenei

Citirea Cuvântului:

   „Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască și a născut pe fiului ei, primul născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei.” ( Lc 2,6-7)

 

Reflecția:

   Maria își dă consensul la alegerea lui Dumnezeu pentru a fi Mama Fiului său prin lucrarea Duhului Sfânt. Toată viața ei este caracterizată de siguranța că Dumnezeu este cu ea și că o însoțește cu providența sa binevoitoare.

 

Rugăciunea:

   Stăpâna noastră care aștepți ca Fiul tău să se nască, ajută-ne să fim simpli și săraci cu inima pentru a ne hrăni din iubirea ta și a crește în credință și încredere, știind că trebuie să așteptăm totul de la Fiul tău, Mântuitorul nostru. Ajută-ne să facem în așa fel încât, asemenea ție, să trăim cu convingerea că Dumnezeu este cu noi și ne însoțește cu Providența sa divină.

 

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru mamele care sunt gata să nască. R

 • Pentru toți aceia care au în mâinile lor viața umană. R

 • Pentru toți copiii să crească într-o lume a păcii și a iubirii. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Mamă Preasfântă, binecuvântează munca noastră zilnică și fă-ne s-o punem în slujirea vieții. Amin.

A cincea zi – rugăciunea și reflecția

Fiul nostru, proiect de iubire al lui Dumnezeu

Rugăciunea zilnică a novenei

Citirea Cuvântului:

   „Părinții lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. Când avea el doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. Împlinindu-se acele zile, pe când se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinții lui nu știau. Socotind însă că este cu grupul de pelerini, au mers cale de o zi și-l căutau printre rude și cunoscuți. Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care îl ascultau se mirau de înțelepciunea și de răspunsurile lui. Văzându-l, ei au rămas înmărmuriți și mama lui i-a spus: «Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați!» El însă le-a spus: «De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?» Însă ei n-au înțeles cuvântul pe care li-l spusese. Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret și era supus lor. Iar mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei.” (Lc. 2,41-51)

 

Reflecția:

   În timpul anilor de viață ascunsă, la Nazaret, Isus „a fost supus” părinților săi (Lc. 2,51). A fost supus Mariei, mama sa, dar și lui Iosif, tatăl său purtător de grijă. Pentru aceasta, lumea din Nazaret îl considera „fiul tâmplarului” (Mt. 13,55).

   Când evanghelistul spune că „ei (Iosif și Maria) nu au înțeles cuvintele sale”, subliniază faptul că și mama sa trăia, numai prin credință, în intimitate cu misterul lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta Sfânta Scriptură spune: „Fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul.” (Lc 1,45).

 

Rugăciunea:

   Doamne Isuse, dăruiește-ne darul să înțelegem, cu ajutorul harului tău, diferitele situații care ni se prezintă în viață, mai ales pe cele mai dificile, pe acelea în care suferința și durerea ne pun la încercare credința noastră.

   Marie, Mama celor vii, care ai primit viața în numele tuturor și spre binele tuturor, călăuzește-ne pe drumul nostru și apără familiile noastre. Învață-ne să stăm în cele ce sunt ale Tatălui ceresc.

 

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru toți copiii. R

 • Pentru familiile noastre. R

 • Pentru toate familiile ca, în ele, să fie înțelegere și iubire. R

 • Pentru toți copiii bolnavi. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Doamne Isuse, binecuvântează casa noastră ca să mergem pe urmele familiei umile de la Nazaret. Amin.

A șasea zi – rugăciunea și reflecția

Maria, mama noastră este atentă față de necesitățile noastre

 

Rugăciunea zilnică a novenei

 

Citirea Cuvântului:

   „În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cana Galileei și mama lui Isus era acolo. A fost chemat și Isus cu discipolii lui la nuntă. Lipsind la un moment dat vinul, mama lui Isus i-a zis: «Nu mai au vin.» Dar Isus i-a spus: «Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu.» Mama lui Isus le-a spus slujitorilor: «Faceți tot ce vă va spune!» (In 2,1-5)

 

Reflecți:

   Maria manifestă o umanitate nouă, după Spiritul lui Dumnezeu, atunci când merge în întâmpinarea necesităților omului. La Cana, în Galileea se arată numai un aspect concret al sărăciei omului, aparent mic și de puțină importanță ( „Nu mai au vin”), dar aceasta are o valoare simbolică. Maria se așază între Fiul ei și oamenii aflați în realitatea privațiunilor, a lipsurilor și a suferințelor. Ca Mamă, Maria se pune „în mijloc” și devine mijlocitoare. Ea mijlocește pentru noi, oamenii, și este purtătoarea de cuvânt a voinței Fiului ei: „Faceți ceea ce vă va spune.”

 

Rugăciunea:

   Mama iubirii curate, mijlocește pentru ca Isus să asculte cererile noastre. Învață-ne să facem tot ceea ce ne spune El și să cerem în rugăciunea noastră cunoașterea care ne lipsește încă, pentru a avea gustul profund al lucrurilor lui Dumnezeu. Să știm să vedem necesitățile celor care ne înconjoară și să putem să ne oferim cu generozitate, ajutând mai ales mamele care, în acest moment fundamental al vieții lor, sunt singure și lipsite de apărare.

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru mamele care sunt singure. R

 • Pentru ca nimeni să nu se simtă abandonat și nedorit. R

 • Pentru toți aceia care lucrează pentru apărarea vieții. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Doamne Dumnezeule, dăruiește-ne binecuvântarea ta. Amin.

A șaptea zi – rugăciunea și reflecția

Și fiul tău are o misiune

Rugăciunea zilnică a novenei

Citirea Cuvântului:

   „Pe când mai vorbea încă mulțimilor, iată că mama și frații lui stăteau afară, căutând să-i vorbească.

    Atunci i-a spus cineva: «Iată, mama și frații tăi stau afară, și vor să-ți vorbească!»

    Dar el, răspunzând, i-a zis celui care îi vorbise: «Cine este mama mea și cine sunt frații mei?»

   Și, întinzându-și mâna asupra discipolilor săi, a spus: «Iată mama mea și frații mei! Căci oricine face voința Tatălui meu din ceruri, acela îmi este și frate și soră și mamă.» (Mt 12,46-50)

 

Reflecția:

   Maria este cea dintâi care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în practică. Pentru aceasta, acea binecuvântare rostită de Isus se referă, întâi de toate, la ea. Maria devine, într-un anumit sens, prima „discipolă” a Fiului ei, și prin credința ei, descoperă un nou mod de a fi mamă, o nouă modalitate de a fi mamă după Spirit.

 

Rugăciunea:

   Mama noastră, Stăpâna care aștepți nașterea fiului tău, Isus, tu ne înveți să găsim plinătatea vieții noastre, împlinind ceea ce ne cere Dumnezeu, construind iubirea în fiecare zi și slujindu-l pe Isus în frații noștri.

Amintește-ți, Mamă, de familiile care și-au deschis inima proprie pentru a adopta copii. Ajută-le în bucuria generozității lor. Să se poată bucura, auzind numele foarte frumoase de „mama” și „tata”. Avându-te pe tine ca model incomparabil de primire și îngrijire a vieții, să poată aduce mulțumire pentru binecuvântarea primită.

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru toți cei căsătoriți care își exprimă propria iubire și generozitate prin adopție. R

 • Pentru copiii care nu au o familie. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Binecuvântează, Doamne, toate familiile care doresc darul unui copil. Amin.

A opta zi – rugăciunea și reflecția

A-l iubi pe Dumnezeu mai presus de orice

Rugăciunea zilnică a novenei

 

Citirea Cuvântului:

   „În timp ce spune acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: «Fericit sânul cate te-a purtat și pieptul la care ai supt!»

   Dar el a zis: «Mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc!» (Lc. 11,27 -28)

 

Reflecția:

   „Fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.” Aceste cuvinte sunt o laudă la adresa Mariei, ca mamă a lui Isus, după trup. Evocând-o, ne amintim Evanghelia copilăriei lui Isus în care Maria este prezentă ca Mama care-l zămislește pe Fiul lui Dumnezeu, îl naște și-l alăptează. Datorită acestei maternități, Isus este un adevărat fiu al omului.

   Totuși, prin răspunsul lui, Isus ne schimbă atenția de la maternitatea înțeleasă numai ca o legătură de carne și sânge și o așază în legătura misterioasă a Spiritului care se verifică în ascultarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Rugăciunea:

   Marie, tânără din Nazaret, care ai trăit la perfecție dimensiunile umanului și ale femininului, te rugăm să mijlocești pentru noi harul de a fi ascultători atenți ai Cuvântului lui Dumnezeu. Îndepărtează de la noi tot ceea ce ne împiedică să practicăm ceea ce ne-a învățat Isus. Pune pe buzele noastre cuvintele tale și în mintea noastră intențiile tale și tot ceea ce ne poate deschide inima pentru bine și pentru iubire.

 

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru ca mamele să-i poată alăpta pe copiii lor, dăruindu-le hrană și iubire. R

 • Pentru ca toți părinții să-i poată ajuta pe copiii lor să crească. R

 • Pentru ca bunicii să colaborează la educarea creștină a propriilor nepoți. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Preasfântă Fecioară Marie, binecuvântează toate persoanele în vârstă care colaborează la îngrijirea copiilor. Amin.

A noua zi – rugăciunea și reflecția

Isus ne dăruiește pe Maria ca mamă

Rugăciunea zilnică a novenei

 

Citirea Cuvântului:

   „Lângă crucea lui Isus stăteau mama lui Isus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Așadar, văzând Isus că stăteau acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: «Femeie, iată-l pe fiul tău!»

   Apoi, i-a spus discipolului: «Iat-o pe mama ta!»

   Și, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă de el.” (In. 19,25-27)

 

Reflecția:

   Maternitatea Mariei, care devine moștenire a omului, este un dar; un dar pe care însuși Cristos îl face personal fiecărui om. La picioarele crucii începe această dăruire specială a omului Mamei lui Cristos. Dăruirea este răspunsul la iubirea unei persoane, și, în concret, la iubirea Mamei. Pentru aceasta, de-a lungul veacurilor, în diferitele popoare și națiuni ale pământului, omul se îndreaptă spre Maria cu venerație și încredere, ca cel care se adresează mamei și caută, în credința ei, sprijinul pentru propria lui credință.

 

Rugăciunea:

   Preasfântă Fecioară Marie, Mama lui Isus și Mama noastră, știm că ne însoțești pe drumul vieții, mijlocind pentru noi. Dăruiește-ne o inimă puternică și generoasă. Îți mulțumim pentru că fiecare dintre noi este păraș la viața lui Dumnezeu.

   Îți cerem să ne înveți să respectăm, să proiectăm și să apărăm viața, mai ales a celui care este slab și nevinovat.

   Inspiră și protejează, în special, pe aceia care, condiționați de ambient și împrejurări, nu reușesc să vadă că viața este întotdeauna un bine. Știm că „nimic nu este imposibil lui Dumnezeu” (Lc. 1,37). Mijlocește-le harul să se dăruiască cu încredere Providenței tale binevoitoare.

   Binecuvântează-ne și călăuzește-ne pe acest drum pentru a putea crește în virtute și sfințenie.

   Ne încredem în mijlocirea ta și nădăjduim cu credință că Isus ne va dărui ceea ce cerem.

 

La fiecare intenție răspundem:

R: Doamne, îți cerem aceasta prin Maria, Mama noastră.

 • Pentru copiii nedoriți, pentru mamele și tații lor. R

 • Pentru copiii abandonați. R

 • Pentru cei care suferă. R

 • Pentru apărarea vieții umane. R

 • Pentru intenția specială cu care facem această novenă. R

   Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru care a venit Isus pe acest pământ este acela de a ne învăța că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu încredere de fii să ne adresăm Tatălui ceresc, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri...

   Acum, să o rugăm și pe Mama noastră cerească, spunând: Bucură-te Marie...

   Să preamărim Preasfânta Treime, spunând: Slavă Tatălui și Fiului...

   Binecuvântează, Doamne, fiecare copil care este gata să se nască. Amin.

Novenă preluată din Colecția „Rugăciunea creștinului”, Editura Serafica 2017

Pentru cei interesați puteți comanda cărticica de pe site-ul editurii: www.edituraserafica.ro

bottom of page