top of page

NOVENĂ DE PREGĂTIRE LA SOLEMNITATEA ADORMIRII MAICII DOMNULUI
6 - 14 august 

    Ziua întâi

 

   Fecioară preafericită, pentru acea bucurie ce a simțit-o sufletul tău aflând că vei trece din viața aceasta la slava nesfârșită a cerului, dobândește-ne, te rugăm, harul ca toți să trăim astfel încât să întâmpinăm cu seninătate clipa morții.

 Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a doua

 

   Fecioară preavrednică de iubire, care i-ai mângâiat pe Sfinții Apostoli, mâhniți pentru plecarea ta din lume, îndură-te de noi în necazurile noastre, dar mai ales în ceasul din urmă al vieții noastre.

   Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a treia

  Fecioară neprihănită, trecerea ta din această viață nu a fost o urmare a păcatului, ci a dragostei dumnezeiești, care a desfăcut preacuratul tău suflet de orice piedică, lăsându-l să zboare liber în brațele dumnezeiescului tău Fiu.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a patra

  Ne bucurăm cu tine, Fecioară aleasă, pentru cinstea pe care trupul tău a primit-o de la îngeri atunci când, în cântece de laudă, a fost înălțat la cer. Cu adevărat el a fost chivotul cel vrednic de închinare unde s-a întrupat Cuvântul lui Dumnezeu.

  O, Marie, dobândește-ne și nouă harul de a ne păstra pururea curați, chivoturi vii ale Sfintei Treimi, ca să putem ajunge odată să fim împreună cu tine în slava cerească.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a cincea

  Fii binecuvântată, Fecioară minunată, pentru fericita înviere a trupului tău, care a fost înzestrat cu frumusețea cerească. O, cât de bine a fost răsplătită truda ta! Ajută-ne, o, scumpă Mamă, să suferim cu bucurie, din dragoste către Isus, orice neajuns, ca să putem învia și noi în glorie asemenea ție.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a șasea

  Noi cinstim, o, Maică a lui Dumnezeu, gloriasa ta ridicare la Cer. De pe tronul tău de Regină, caută spre noi, cei de pe pământ, și dezlipește inimile noastre de cele pământești, ca să trăim ca adevărați fii ai lui Dumnezeu.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a șaptea

  O, Marie, Fiica Tatălui veșnic, care acum ești Regina cerului și a pământului, arată-ți puterea nimicind pe dușmanii noștri sufletești și pe aceia ai sfintei Biserici, ca Fiul tău să se înstăpânească pe deplin în viața noastră și-n lumea întreagă.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a opta

  O, Marie, Maica Cuvântului întrupat, tu ai fost înzestrată de Fiul tău cu harul și cu toată înțelepciuneaa cea dumnezeiască. Dobândește tuturor creștinilor lumină ca să cunoască adevărurile Evangheliei și să le urmeze cu statornicie.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a noua

  Bucură-te, Mireasă preacurată a Duhului Sfânt, care ai fost înzestrată de El cu iubire desăvârșită. Te rugăm, atrage-ne pe urmele tale, întărește hotărârile noastre bune, învață-ne să fim plăcuți lui Dumnezeu, ca să ne putem bucura și noi de slava cea veșnică împreună cu tine.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

bottom of page