top of page

NOVENĂ ÎN CINSTEA SFÂNTULUI IOSIF

176990741_358271505620310_80962714987673

Ziua I

Încredințarea în grija Sfântului Iosif

 

  Sfinte Iosife, credincios purtător de grijă al lui Isus Cristos și soț preacurat al Fecioarei  neprihănite, mă adresez cu încredere filială și cu deosebită dragoste ție ca unui ocrotitor puternic și te rog cu smerenie să primești în grija ta sufletul și trupul meu, gândurile, cuvintele și faptele, toate străduințele și viața mea.

   Vino în ajutorul meu în toate strâmtorile și primejdiile care mă amenință din partea dușmanilor văzuți și nevăzuți și îndepărtează de la mine tot ce ar putea dăuna trupului și sufletului meu.

  Iubitul meu ocrotitor, te rog, pentru dragostea nespusă prin care ai iubit întotdeauna pe Isus și pe Maria, dobândește-mi prin meritele tale sfinte harul să pot iubi din toată inima Sfânta Familie și, după exemplul tău, să îndrept toată activitatea mea spre slava lui Dumnezeu. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a II-a

Credința vie în Dumnezeu

   Sfinte Iosife, primește cinstea pe care ți-o aduc astăzi, deoarece împreună cu preasfânta ta Soție sunteți focarul în care s-a întrunit toată credința în Mesia și toate așteptările poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament.

   Credința ta a fost pusă la mari încercări, arătându-se astfel în toată strălucirea ei. Cât de vrednic ești de admirație, sfinte Iosife! Tu ai crezut în planul de neînțeles al iubirii dumnezeiești, realizat în preasfânta ta Soție; tu ai ascultat cu credință de porunca îngerului, salvându-l pe Pruncul dumnezeiesc de mâna ucigătoare a lui Irod; apoi din porunca lui Dumnezeu, te-ai întors la Nazaret. Tu ai crezut fără șovăire în mesajul îngerului.

   Credința ta a fost așa de vie și desăvârșită încât sfânta Evanghelie te numește „drept”. Dobândește-mi, te rog, o credință vie, care să stea la temelia sfințirii mele, căci fără ea este cu neputință să-i plac lui Dumnezeu. Întărește-mă în această credință însuflețită și înflăcărată de dragostea dumnezeiască, ca să nu fiu zdruncinat de nicio încercare și să rămân statornic în ciuda tuturor ispitelor. Ajută-mă să trăiesc după exemplul tău ca să mă bucur de vederea lui Dumnezeu în cer. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

             

Ziua a III-a

Încredințarea în voința lui Dumnezeu

    Sfinte Iosife, bărbat după inima lui Dumnezeu, model desăvârșit de încredințare în voința lui Dumnezeu, cât de departe sunt eu de acele simțăminte care umpleau inima ta! Dacă aș avea măcar în parte acea speranță neclintită pe care o aveai tu în Dumnezeu nu aș fi doborât de cea mai mică împotrivire. În fiecare zi îl numesc pe Dumnezeu „Tatăl meu” și-i spun că sper în El. dar vai! Cea mai mică încercare mă face să-mi pierd curajul și să fiu abătut.

  Preaiubitul meu ocrotitor, căruia Isus și Maria nu-i pot refuza nimic, dobândește-mi acea supunere totală față de voința lui Dumnezeu, supunere prin care să nu urmăresc altceva decât să-l iubesc și să-l slujesc. Dobândește-mi acea speranță statornică pe care n-o poate clinti nimic; acea speranță plină de dragoste care mișcă inima lui Dumnezeu și îl cheamă să ne ajute; acea speranță care ne sprijină în ispitele vieții. Ea va fi cea mai dulce mângâiere în ceasul morții mele și îmi va deschide poarta veșniciei fericite. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a IV-a

Dragostea lui Dumnezeu

    Sfinte Iosife, serafim al iubirii dumnezeiești, împodobit cu toate virtuțile, dar mai ales cu iubirea față de Isus, ce haruri scumpe ai primit de la Dumnezeu încă aici pe pământ: de a-l vedea mereu pe Isus, de a gândi și de a lucra totdeauna pentru Isus, de a vorbi cu el și despre el. Ce duioșie cerească, ce înflăcărare de dragoste a adus în inima ta această conviețuire cu Fiul lui Dumnezeu!

   Sfinte Iosife, eu admir fericirea ta, dar nu am iubirea ta. Oare nu îl am și eu pe același Isus bun, gingaș și vrednic de iubire, care vine în sufletul meu în Sfânta Împărtășanie? Adeseori tu l-ai purtat în brațele tale iar eu îl primesc în inima mea; el vine în sufletul meu și se unește cu mine în mod tainic. Tu i-ai auzit primele cuvinte pe care le-a pronunțat și simțeai cea mai mare bucurie auzindu-l că te numește „tată”. Tot el, Fiul tău, îmi vorbește cu bunătate în Evanghelie. Tu te bucurai de prezența lui văzându-l copil și tânăr. Eu îl văd ascuns sub vălul sfântului Sacrament, plin de iubire față de noi. Cu toate acestea în inima mea este acea dragoste pe care el o cere de la mine.

    Sfinte Iosife, minune a iubirii cerești, Isus nu-ți poate refuza nimic, dobândește-mi, te rog, o dragoste sinceră și înflăcărată față de el, Domnul nostru. Amin.

       Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...     

 

Ziua a V-a

Umilința și cunoașterea de sine

    Sfinte Iosife, tu ai fost atât de asemănător cu Isus și Maria în umilință! Tu te-ai socotit atât de mic în ochii tăi și ai oamenilor, dar Dumnezeu te-a înălțat în fața sa. Învață-mă să fiu mic și smerit cu inima ca și tine!

   Tu căutai să te ascunzi de privirile oamenilor; darurile cerești de care ai fost împodobit ți-au inspirat o părere modestă despre tine însuți; eu, dimpotrivă, mă străduiesc să mă arăt înaintea lumii și să fiu preamărit de oameni. Amorul propriu m-a orbit; el ascunde greșelile și răutatea mea și, în loc să-mi plâng multele păcate, mă mândresc cu puținul bine pe care îl fac; sau, uneori, sunt necăjit că n-am putut face tot răul de care sunt în stare.

   Sfinte Iosife, vrednic de iubire, ocrotitorul și părintele meu, îți cer astăzi virtutea care stă la temelia întregii desăvârșiri creștinești: cunoașterea de sine și disprețul de mine însumi, adică umilința creștinească. Dobândește-mi harul să zdrobesc idolul mândriei și al respectului exagerat față de părerea oamenilor și să caut a plăcea numai lui Dumnezeu în toate faptele mele. Ajută-mă să iubesc, asemenea ție, tăcerea și viața ascunsă și să fiu resemnat când sunt disprețuit și uitat de oameni. Umilirea și crucea lui Isus să fie idealul meu, așa cum a fost pentru tine, și astfel să ajung la slava veșnică. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

Ziua a VI-a

Virtutea curăției

     Sfinte Iosife, tu ai iubit din fragedă copilărie virtutea îngerească a curăției și Dumnezeu te-a ales să fii soțul feciorelnic al Mamei Fiului său. Aflând că logodnica ta, Fecioara Maria, a zămislit prin puterea Duhului Sfânt, ai înțeles că Dumnezeu dorește să trăiești în curăție desăvârșită împreună cu aceea care trebuia să-l nască pe Mântuitorul lumii. Astfel, tu ai devenit modelul și păzitorul sufletelor curate.

   Pilda ta, sfinte Iosife, să înflăcăreze și sufletul meu de dragoste față de Crinul nevinovăției. Ajută-mă să-mi feresc ochii și urechile de orice lucru provocator pentru ca inima mea să nu fie tulburată de gândurile și poftele josnice. Păstrează-mă în tovărășia acelor oameni care prețuiesc această virtute și ajută-mă să am față de ei cel mai profund respect. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a VII-a

Munca și rugăciunea

   Sfinte Iosife, vrednic soț și tată, tu ai înțeles porunca lui Dumnezeu de a câștiga hrana necesară sfintei Familii cu sudoarea frunții tale. Munca nu a fost pentru tine un mijloc de îmbogățire, nici de rătăcire de la ținta vieții, mântuirea sufletului, ci o permanentă rugăciune.

  Model al muncitorilor, tu l-ai învățat pe Fiul tău adoptiv, Isus Cristos, meseria de tâmplar, încât toți l-au recunoscut ca „fiul tâmplarului”. El însuți nu s-a rușinat să fie numit astfel. Învață-mă și pe mine să muncesc din toată inima pentru binele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu, să nu-mi fie rușine nici chiar de munca cea mai simplă, știind că prin aceasta sunt un slujitor al semenilor mei. Întărește-mă atunci când munca fizică sau intelectuală mă doboară și sunt ostenit. Îndreaptă-mă spre Fiul tău, care este odihna celor osteniți. Luminează-mi mintea, ca dorința de câștig să nu pună stăpânire pe sufletul meu și, muncind, să nu uit de Dumnezeu și mântuirea sufletului meu. Ajută-mă să respect duminica, ziua sfântă de odihnă, și luminează-i și pe mai marii mei să înțeleagă această datorie. Mijlocește de la Isus cel înviat ca, atunci când mă voi întoarce în țărâna din care am fost făcut, să primesc răsplata muncii mele cinstite și să am parte de învierea celor drepți. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a VIII-a

Sfințenia

   Sfinte Iosife, chemat de Dumnezeu la o mare sfințenie, eu nu mă satur admirând comoara de haruri de care este împodobit sufletul tău. Lucrurile exterioare nu te pot sustrage de la prezența lui Dumnezeu, iar dragostea dă o imensă valoare celor mai mici fapte ale tale. Binecuvântate sunt mâinile tale care au purtat de atâtea ori pe Fiul lui Dumnezeu și care au lucrat numai pentru el! Fericiți sunt ochii tăi care l-au privit neîncetat! Fericită este feciorelnica ta inimă care l-a iubit tot timpul și a trăit numai pentru el!

   Exemplul minunat de reculegere și de dragoste înflăcărată, tu ai primit un dar deosebit ca să atragi inimile noastre spre Dumnezeu prin meditație. Curăță, luminează și sfințește inima mea; condu-o în adevăratul sanctuar al vieții interioare pentru că eu nu mai sunt în stare să fiu atent în timpul unei scurte rugăciuni, ceasuri și zile întregi trecând fără ca eu să mă gândesc la Dumnezeu.

   Sfinte Iosife, modelul vieții spirituale, sprijinitorul sufletelor care năzuiesc spre desăvârșire, mă încredințez cu totul îndrumării tale pe calea sfințenie. Privește la neputința și lipsurile care-mi copleșesc sufletul. Scoate-mă din această primejdioasă nepăsare în care trăiesc de atâta timp. Dobândește-mi reculegerea sufletească, duhul meditației, al rugăciunii și al evlaviei. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

 

Ziua a IX-a

Ocrotirea în ceasul morții

   Fericite sfinte Iosife, ocrotește-mă în mod deosebit în ceasul morții. Te rog să fii alături de mine în acea clipă în care nu știu dacă mă vor mai ajuta puterile să te chem în ajutor și să pronunț numele sfânt al lui Isus și al Mariei.

   După o viață așa de păcătoasă pe care am dus-o, trebuie să mă tem de dreptatea lui Dumnezeu. Păcatele și necredința mea stârnesc în mine frică. Pentru tine, sfinte Iosif, moartea n-a fost decât o flacără mai aprinsă de dragoste. Viața ta sfântă nu putea să fie încoronată înaintea lui Dumnezeu decât cu o moarte sfântă.

   Tu ești modelul, patronul și mângâietorul muribunzilor. Fă să am parte de moartea celor drepți. Pentru aceasta, ajută-mă să trăiesc mereu în prezența lui Isus și a sfintei Fecioare Maria. Învață-mă să fiu mort de pe acum pentru amorul meu propriu, pentru poftele dezordonate și să caut în toate să-i plac numai lui Dumnezeu și să trăiesc numai pentru acela care a murit din dragoste pentru mine.

   Din această clipă vreau să mă pregătesc pentru moarte; sub ocrotirea ta și cu ajutorul harului lui Dumnezeu vreau să fac pocăință pentru păcatele mele și să încep a-l iubi pe Dumnezeu din tot sufletul meu și din toate puterile mele.

Isuse, Marie, Iosif, cu speranță în ocrotirea voastră iau această hotărâre; ajutați-mă și în ceasul morții mele. Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

bottom of page