Mesajele  Sfintei Fecioarei Maria de la Medjugorje

        Prin mesajele pe care ’’Mama Noastră’’ ni le transmite, ne oferă viaţa ei de rugăciune şi ne arată cum se poate creşte spiritual. Totul se îndreaptă spre persoana lui Isus Cristos.  ’’Mama Noastră’’ ştie că toate calităţile ei rezultă doar din relaţia ei personală cu Isus Cristos. Toate avertismentele, sfaturile Ei au un singur scop: să ne aducă la Isus. Şi a veni la Isus înseamnă să atingi izvorul vieţii care are apa ce nu seacă niciodată. Pentru că Isus este modelul unui om care este în acelaşi timp Dumnezeu.

Recomandările Părintelui Slavko cum să primim mesajul Sfintei Fecioare Maria:

  • Să primim mesajul în ziua în care a fost dat.

  • Să-l citim odata în spiritul rugăciuni.

  • Să-l primim în sufletul nostru.

  • Consideraţi-l ca un mesaj pe care Sfânta Fecioară vi-l transmite personal.

  • Copiaţi mesajul, puneţi-l în agendă, pe frigider, la birou, puneţi-l în locuri vizibile astfel încât să vă amintească mereu conţinutul său şi să vă devină însoţitor toată luna.

 

Mesajele Sfintei Fecioare Maria transmise vizionarei Marija
Mesajele Sfintei Fecioare Maria transmise vizionarei Mirjana

25 februarie, 2015 

  “Dragi copii! În acest timp de har vă invit pe toți: rugați-vă mai mult şi vorbiți mai puțin. În rugăciune căutați voia lui Dumnezeu şi trăiți-o după poruncile la care Dumnezeu vă invită. Eu sunt cu voi şi mă rog cu voi. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns chemării mele.”

 

25 ianuarie, 2015

  “Dragi copii, azi din nou vă invit: trăiți chemarea voastră în rugăciune.Acum, ca niciodată înainte, Satana doreşte să sufoce cu suflarea sa contagioasă de ură şi de nelinişte pe om şi sufletul său. În multe suflete,  nu există bucurie pentru că nu  este Dumnezeu şi  nici rugăciune. Ura şi războiul cresc din zi în zi.Vă chem, copilaşilor: începeţi din nou, cu entuziasm, drumul sfinţeniei şi al iubirii, pentru aceasta am venit în mijlocul vostru.Împreună, să fim iubire şi iertare pentru toți aceea care ştiu şi doresc să iubească doar  cu o iubire umană şi nu cu acea nemărginită iubire divină la care Dumnezeu vă cheamă. Copilaşilor, speranţa într-un mâine mai bun să fie mereu în sufletele voastre. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea."

 

 

 

2 mai, 2015

  “Dragi copii, deschideți-vă inimile și încercați să simțiți cât vă iubesc și cât doresc să Îl iubiți pe Fiul meu. Doresc să Îl cunoașteți cât mai bine, căci e imposibil să Îl cunoaști și să nu-L iubești, deoarece El e iubire. Eu vă cunosc, copiii mei. Cunosc durerile și suferințele voastre, căci le-am trăit. Zâmbesc cu voi în bucuria voastră, plâng cu voi în durere voastă. Nu vă voi adandona niciodată. Vă voi vorbi mereu cu blândețe de Mamă. Iar eu, ca Mamă, am nevoie de inimile voatre deschise, ca să răspândiți iubirea Fiului meu cu înțelepciune și simpliate.Am nevoie de voi uniți cu Fiul meu, căci doresc să fiți fericiți și să mă ajutați să duc fericirea tuturor copiilor mei. Apostolii mei, am nevoie de voi, ca să arătați tuturor adevărul lui Dumnezeu, pentru ca inima mea, care a suferit și suferă încă și azi atâtea chinuri, să poată birui cu iubire. Rugați-vă pentru sfințenia păstorilor voștri, ca să poată face minuni în numele Fiului meu, căci sfințenia face minuni. Vă mulțumesc. ”

 

2 aprilie,2015 

  “Dragi copii, v-am ales, apostoli a mei, pentru că voi aveți în voi ceva frumos. Voi puteți să mă ajutați astfel încât iubirea pentru care Fiul meu a murit, dar apoi a înviat, să învingă din nou. De aceea vă invit, apostolii mei să căutați să vedeți în fiecare ființă a lui Dumnezeu, în toți fii mei ceva bun și să-i înțelegeți. Copii mei, voi toți sunteți frați și surori prin însuși Duhul Sfânt. Voi, plini de iubire față de Fiul meu, puteți să spuneți tuturor celor care nu au cunoscut această iubire pe care voi o cunoașteți. Voi ați cunoscut iubirea Fiului meu, ați înțeles învierea Sa, voi vă îndreptați cu bucurie ochii către El. Dorința mea maternă este ca toți fii mei să fie uniți în iubire față de Isus. De aceea vă invit apostolii mei, să trăiți cu bucurie Euharistia, pentru că, în Euharistie Fiul meu vi se oferă mereu și din nou, iar prin exemplul său vă arată iubirea și sacrificiul față de aproapele. Vă mulțumesc!”

 

2 martie, 2015 

  "Dragi copii, voi sunteți puterea mea. Voi, apostolii mei, care cu iubirea voastră, cu umilința voastră şi cu tăcerea rugăciunii,Îl faceți cunoscut pe Fiul meu.Voi trăiți în mine, voi mă purtați în inima voastră. Voi ştiți că aveți o mama care vă iubeşte şi care a venit să vă aducă iubirea. Vă privesc în Tatăl Ceresc, privesc gândurile voastre, durerile voastre, suferințele voastre şi le prezint Fiului meu. Nu vă temeți, nu pierdeți speranța, pentru că Fiul meu Îşi ascultă Maica. De când S-a născut, El iubeşte, iar eu doresc ca toți fiii mei să poată cunoaşte această iubire, astfel încât, aceia care din durerile lor şi din incapacitatea lor de a înțelege, L-au părăsit să-L poată cunoaşte. De aceea vă aflați aici, apostolii mei şi eu, ca Mamă, cu voi.

 Rugați-vă pentru tăria credinței voastre, căci din tăria credinței provine iubirea şi milostivirea.

Prin iubire şi milostivire îi veți ajuta pe toți aceia care nu sunt capabili să înțeleagă că aleg întunericul şi nu lumina.
  Rugați-vă pentru păstorii voştri, deoarece ei sunt puterea Bisericii pe care Fiul meu v-a lăsat-o. Prin Fiul meu ei sunt păstorii sufletelor. Mulțumesc."

 

2 februarie, 2015

    “Dragi copii, iată-mă sunt  în mijlocul vostru! Vă privesc, vă zâmbesc şi vă iubesc aşa cum numai  o Mamă o poate face.  Prin Duhul Sfânt care vine prin puritatea mea , văd inimile voastre şi le prezint  Fiului meu. Deja de mult timp vă cer să fiți apostolii mei, să  vă ruga pentru cei care n-au cunoscut iubirea  Lui Dumnezeu. Cer o rugaciune rostită  pentru  iubire, o rugăciune care îndeplineşte  fapte  şi sacrificii. Nu pierdeți timpul în a cugeta dacă sunteți demni de a fi apostolii mei. Tatăl Ceresc îi va  judeca pe toți, însă  voi iubiți-L şi ascultați-L. Ştiu că toate acestea vă nedumeresc, precum  şi rămânerea mea între  voi, dar primiți-o cu bucurie şi rugați-vă spre a întelege că sunteți demni  de a lucra pentru Cer. Iubirea mea se află asupra  voastră. Rugați-vă pentru ca iubirea mea să învingă în toate inimile, căci aceasta este o iubire care iartă, dăruieşte şi nu se sfârşeşte niciodată. Vă mulțumesc!”

 

2 ianuarie, 2015

  „Dragi copii, sunt aici în mijlocul vostru ca Mama care doreşte să vă ajute să cunoaşteţi adevărul. Cât am trăit viaţa ce o duceţi voi pe pământ, aveam cunoaşterea adevărului şi, tocmai prin asta, aveam o bucăţică din Rai pe pământ. De aceea doresc acelaşi lucru pentru voi, copiii mei. Tatăl ceresc doreşte inimi curate pline de cunoaşterea adevărului, doreşte să îi iubiţi pe toţi cei pe care îi întâlniţi, căci şi eu Îl iubesc pe Fiul meu în voi toţi. Acesta este începutul cunoaşterii adevărului. Vouă vi se oferă multe  adevăruri false. Le veţi birui cu inima curăţită de post, rugăciune, spovadă şi Evanghelie. Acesta e singurul adevăr şi acesta e adevărul ce vi l-a lăsat Fiul meu. Nu trebuie să îl examinaţi mult. De la voi se aşteaptă ce am făcut şi eu: să iubiţi şi să dăruiţi. Copiii mei, dacă iubiţi, inimile voastre vor fi casă pentru Fiul meu şi pentru mine, iar cuvintele Fiului meu vor fi călăuză pentru viaţa voastră. Copiii mei, vă voi folosi pe voi, apostolii iubirii, ca să-i ajut pe toţi copiii mei să cunoască adevărul. Copiii mei, eu m-am rugat mereu pentru Biserica Fiului meu şi acelaşi lucru vi-l cer şi vouă. Rugaţi-vă ca păstorii voştri să radieze iubirea Fiului meu. Vă mulţumesc. ”

 

 

 

Logo transparent.png